Stanley Sjöberg beskriver Columbus som en karismatiker!?

Stanley Sjöberg på det skummande havet, eller på drift med Columbus irrfärder, strövtåg, odysséer, långresor, nöjesseglingar, beskrivs av honom på Hemmets vän under artikeln: Columbus en förebild.

Vad är sanningen?

Stanley Sjöberg tycks kunna förändra, omskapa, sammanblanda historien och Bibeln som det passar honom!

Stanley Sjöberg påstår: Christofer Columbus, en karismatisk kristen man med historisk betydelse är en förebild. Och blandar ihop det med att stödja det judiska folkets kamp för sina rättigheter.

Columbus hade munken Franciskus som förebild, försökt hissa seglen mot det okända, (mitt inlägg: Columbus drog till havs den 3 augusti 1492 med sitt flaggskepp, karacken Santa Maria.)

Varje tillfälle som han tog sådana initiativ hade han starka andliga upplevelser av profetisk karaktär. Men han såg något större. I det land han skulle upptäcka skulle rikedomar finnas som gjorde det möjligt att bygga upp Jerusalem och på nytt templet som hade förlorats. Inom Columbus fanns en gudomlig kallelse. Han upplevde att han var utvald för ett viktigt uppdrag. Han är ett exempel på hur Gud leder och förser!?

Slut citat Stanley S.

Han (Columbus) trodde då att han hade funnit en västlig rutt till Indien och befolkningen i Amerika kom därför att kallas indianer. Upptäckten markerar början av den europeiska koloniseringen av Amerika.

Columbus på irrfärd, jakten efter guld, och slavmarknad, den ockulta religionens förkämpe, läs om Voodo och dess bakgrund på wikipendia.

Till Västindien kom voodoo med slavskeppen och fick snabbt fäste bland den ofria befolkningen. Även där fortsatte religionens former att utvecklas och fick snart starka inslag av katolicism.

Till exempel börjar en vanlig haitisk voodooceremoni som en katolsk mässa och övergår alltmer till att anta formen av andedyrkan. Måhända är ursprunget till detta att de franska herrarna i kolonin St. Domingue, som Haiti hette fram till självständigheten 1804, försökte undertrycka voodoo och tvångskristna sina slavar.

För att undvika de straff som slavarna visste hotade om de avslöjades med att tjäna andarna försökte de kanske lura européerna genom att få ceremonin att se förvillande lik ut de riter som de ”borde” ägna sig åt! Läs mer på wikipendia!

Den tredje augusti 1492 startade Columbus expedition och den 12 oktober siktade de ön San Salvador som ligger bland Bahamsöarna, och den 28 oktober kom de till Cuba. Han återvände till Spanien året därpå för att presentera sina upptäckter för kungligheterna. Han hade med sig infödingar och guld och välkomnades som en hjälte. Spanien gick in en en gyllene tidsålder av utforskning, kartläggning, nya upptäckter och kolonisation. År 1494 skrev Ferdinand och Isabella under Tordesillasfördraget, där de gick med på att dela på världen utanför Europa med kung Johan II av Portugal.

Isabella I av Kastilien född 22 april 1451, död 26 november 1504, var drottning av Kastilien och León. Hon och hennes man Ferdinand II av Aragonien gav stabilitet åt båda kungadömena vilket bidrog till att lägga grunden för Spaniens enande. Detta innebar att ett politiskt enat Spanien kunde tas över av deras dotterson, Karl V av Heliga romerska riket av tysk nation.

Kastilien är hon mest känd som ”Isabel la Católica” (”Isabella den katolska” eller ”Elizabeth den katolska”) eftersom påven Alexander VI kallade Isabella och hennes man för de katolska monarkerna. Läs mer på wikipendia.

Columbus drog till havs den 3 augusti 1492 med sitt flaggskepp, karacken Santa Maria,

Den huvudsakliga målsättningen för Columbus resa hade varit att finna guld. För att främja detta införde Columbus ett system för invånarna i Cicao på Haiti där alla över fjorton års ålder måste hitta en viss kvot guld, vilket skulle visas med ett märke som hängdes runt halsen. De som inte uppfyllde sin kvot skulle få sina händer avhuggna. Trots att han tillgrep så extrema metoder lyckades Columbus inte få så mycket guld. En av de främsta orsakerna till detta var att befolkningen smittades av olika sjukdomar som bars av européerna.

Senare liv

Columbus hade alltid angivit omvändelse av icke-troende som en orsak till sina utforskningar, och han blev alltmer religiös under sina senare år. Han uppgav sig höra gudomliga röster, förespråkade ett nytt korståg för att erövra Jerusalem, bar ofta franciskansk munkkåpa, och beskrev sina utforskningar till ”paradiset” som en del av Guds plan som skulle leda till Yttersta domen och världens slut.

I sina brev till den spanska kungen och drottningen. Under sina senare år begärde Columbus att den spanska kronan skulle ge honom 10% av alla intäkter som gjordes i de nya länderna, i enlighet med tidigare överenskommelser.

Andra av de 1 600 hölls som slavar åt Columbus män i Amerika, och Columbus antecknade i sin dagbok att han utnyttjade slavar sexuellt. föreslog Columbus upprepade gånger slaveri som ett sätt att tjäna på de nya kolonierna.

Den 20 maj 1506 dog Columbus i Valladolid, ganska rik på grund av det guld hans män hade samlat ihop på Hispaniola. Han var fortfarande övertygad om att hans resor hade varit längs Asiens östkust.

Han nådde Palos den 15 mars och blev därifrån firad på ett triumftåg genom Spanien. Hans privilegier bekräftades, och påven Alexander VI bekräftade Spaniens rätt till de upptäckta och förväntade framtida upptäckta områdena väster om längdgrader från 100 spanska mil väster om Kap Verde. I synnerhet ville han söka vidare efter det förväntade guldlandet, expeditionens egentliga mål.

RK, Romersk katolska kyrkan och voodoo

Läs boken nedan för mer information

Voodoo in Haiti: Catholicism, Protestantism & a Model of Effective Ministry … Av Andre J. Louis

I Haiti är Katolicism och Voodooism länkade ihop i en djup synkretism. Sid 173.

Synkretism, religionsblandning, sammanblandning, sammansmältning, sammanjämkning,

Släktskap, affinitet, av voodoo för katolicismen syns också i de katolska böner som används i Voodoo riter.

Som sagt på upptäcktsfärd, strövtåg, irrfärder, med Stanley Sjöberg kan man tro vad som helst, man föranleds, uppmanas, lockas, manas, sätta ut mot ett mål men hamnar i ett annat dike, grav, graverande, brett dike, håla. Rent nonsens och uppdiktad historia av S.S. Om Columbus var en Karismatiker? Katolsk karismatiker! Utsänd av påven!

Inlagt av Leif Berg

Annonser

Publicerat på 27 maj, 2010, i Ekumenisk/karismatisk förförelse, Karismatisk förförelse, Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 8 kommentarer.

 1. Du går väldigt långt i detta inlägg. Det är väl att ta i att Stanley hävdat att Columbus är en karismatiker! Jag vet inte var du hämtat citatet ifrån men jag skulle gärna vilja se sammanhanget. Vad hade Stanley för syfte med att ta upp det? Var det delen av en större argumentation? Lössrykta citat som används mot en person brukar bottna i ett djupt ogillande av den personen i de här sammanhangen. Man får hoppas det inte är så för dig beträffande en broder i Kristus.

 2. Ovanstående är ett svar på Stanley S. inlägg i Hemmets vän.
  Se http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=3009&coid=3

 3. Om du läst Stanleys inlägg först innan du kommer med påståenden, så kanske ditt inlägg blivit mer nyanserat. Detta har inget med Stanleys personlighet att göra, enbart hans påståenden, alltså inga lösryckta påståenden med nedlåtande kommentarer. Har bifogat länk till H:V. ovan, läs och begrunda.

  • Problemet var att det inte fanns någon länk från början, så därför blev det faktiskt ett lösryckt citat. Jag ska kolla upp. Känner Stanley, Träffade honom igår. Vi var kollegor på HV tidigare… Lars

  • Allright. Jag håller inte heller med om att det går att anta att han var en karismatisk kristen utifrån vad Stanley skriver. Jag vet inte utifrån vilka referenser han gör det antagandet. Vi vet inte hur det förhöll sig med den saken. Det kan faktiskt ha varit så. Som du säkert vet är historien full av förfalskningar och vad som verkligen är korrekt, handlar faktiskt en hel del om vad vi TROR är sant! Ju närmare vi kommer vår egen tidsepok går det att verifiera med hjälp av dokument och från andra hälften av 1800-talet med hjälp av fotografier, och under 1900-talet med hjälp av filmer. Således kan jag inte avgöra om Stanley har rätt. Men jag tycker att kolumnen i sin helhet är intressant och ger en annan bild än den vedertagna av Columbus. Kanske har Stanley fått detta från vedertagna källor. Jag känner inte till hans dessa. Gör du? Allt gott! Lars

 4. För övrigt gör du faktiskt mycket konstiga uttalnden som är rena personlig påhopp på Stanley. Det innhåller flera påstående som du överhuvudtaget inte har fog för! Det är rent skvaller och är inte värdigt en person som skriver på en kristen blogg!

  Du påstår att Stanley drar med sig folk på ”irrfärder” och att han ”hävdar att man kan tro vad som helst”! Det är inte sant. Det är lögn. Jag känner Stanley så pass väl att och har läst mycket av det han skrivit att jag vet att står för en klassisk teologi, utom vad gäller en annan syn på helvetet. Därför säger ditt blogg-inlägg mer om dig än om honom. Du håller dig inte till ämnet utan gör personliga påhopp och gör påstående du inte har fog för. Det är lågt. ”Rent nonsens och uppdiktad historia av S.S.” Givetvis har Stanley källor för sitt påstående. Har du mejlat och ens försökt ta reda på vilka? ”Om Columbus var en Karismatiker? Katolsk karismatiker! Utsänd av påven!” Här hävdar du själv, precis som Stanley, en åsikt. Det du beskriver ovan motsäger inte en annan syn. Det finns många karismatiker som i förfluten tid hade en annan syn på saker. Jag skulle vilja säga att Luther från börja var en karismatiker, men att han sedan spårade ur och bidrog till förföljelse av judar och ingick oheliga allianser med adeln, eftersom det rådde helt andra omständigheter under den här tidsepoken. Hela 1400-1700-talet präglas av religionskonflikter eftersom den politiska och religiösa makten var så oförenligt sammanhängade. Det är svårt för oss barn av 1900-talet att förstå. Jag tror man ska vara försiktig i kategoriska fördömanden av en PERSON och hålla sig till ämnet när man driver en blogg som menar sig vara kristen. Det står i Guds ord att vi inte ska förtala varandra, eller hur!

  • Ja du Lars, det verkar mer som Du retar Dig på mitt inlägg, när Du säger ”vi vet inte hur det förhöll sig” så utgår jag ifrån att Du säger vad Du menar.

   Verkar som en del inte vet varken eller, om kyrkohistorien, kan det bero på så många förfalskningar?

   I vår tid ska ju alla stå enade på vägen till Rom.

   Själv är jag inte intresserad av någon slags personlig vendetta. Mitt inlägg måste ju också få stå som en motvikt till dessa påståenden som florerar i den kristna median — eller?

   Din åsikt om Luther får stå för Dig själv.

   Och så vill jag avsluta med några Bibelord.

   Lev väl!

   Lam 3:40 Låtom oss rannsaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till HERREN.

   ,Rom 12:2 Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.

   1Co 3:13 så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk. ”Den dagen” skall göra det kunnigt; ty den skall uppenbaras i eld, och hurudant vars och ens verk är, det skall elden pröva.

   2Co 8:8 Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta.

   Gal 6:4 Må var och en pröva sina egna gärningar; han skall då tillmäta sig berömmelse allenast efter vad han själv är, och icke efter vad andra äro.

   Inlagt av Leif Berg

 5. Nu när tiden har gått och Ulf Ekmans konvertering till katolisismen blivit konkretiserat! Borde Du inte komma med en ursäkt som kristen, att Dina påhopp var helt obefogade angående mig! Vi kämpar inte mot Gud utan med Honom! Guds frid! Lev i ljuset!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: