David Yonggi Cho till Europakonferensen 2013

 

David Yonggi Cho till Europakonferensen 2013

 

Den världskände pastorn David Yonggi Cho, som också har grundat världens största församling, kommer till Europakonferensen på Livets Ord i juli 2013.

 

http://www.dagen.se/nyheter/david-yonggi-cho-till-europakonferensen-2013/

 

Pastor Yonggi Cho har i flera decennier varit en förgrundsgestalt och förebild för församlingar och pastorer över hela världen.

Han är grundare för Yoido Full Gospel Church i Seoul i Sydkorea, världens största församling med över 800 000 medlemmar.

Europakonferensen på Livets Ord i Uppsala samlar varje år cirka 10 000-12 000 personer från mer än 60 länder. Konferensen hålls den 21-28 juli 2013.

 

Ecumenism: The Gospel Betrayed !

 

 

Livets ord välkomnar den världskände pastorn David Yonggi Cho som involverats i den ekumeniska världskyrkan.

 

Hans mystikorienterade lära har spridits över hela världen och influerar de flesta karismatiker, vilket lett till ett annat slags evangelium.

 

De karismatiska villolärarna vet inga gränser, hur de skall kunna sprida sina falska och farliga läror, man tar till vilka metoder som helst, oavsett om de står i sanningen eller ej. Man frågar inte efter Sanningens Ord, man söker endast efterlikna den med förvrängda metoder och muntrationer.

 

Ulf Ekman inviterar Benny Hinn och nu Yonggi Cho vilka båda sprider ett falskt evangelium. Dessa har alla det gemensamt att de är gemensamt involverade i den Romerska katolska kyrkans villfarelser, där Yonggi Cho står som medlem i kyrkornas världsråd.

 

Under tiden debatteras det livligt om Bibelsynen i de många leden  särskilt bland dessa som involveras i de ekumeniska, karismatiska leden.

 

De flesta kristna ignorerar, negligerar, struntar i Bibelns varningar och låter sig bortföras av främmande läror, därför lockas de till avfall från Tron och går därmed miste om den oförgängliga kronan.

 

2Jn 1:1  Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen.

2Jn 1:2  Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.

2Jn 1:3  Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och ifrån Jesus Kristus, Faderns Son, skall vara med oss i sanning och i kärlek.

2Jn 1:4  Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava fått ifrån Fadern.

2Jn 1:5  Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.

2Jn 1:6  Och däri består kärleken, att vi vandra efter de bud han har givit. Ja, detta är budet, att I skolen vandra i kärleken, enligt vad I haven hört från begynnelsen.

2Jn 1:7  Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist.

2Jn 1:8  Tagen eder till vara, så att I icke förloren det som vi med vårt arbete hava kommit åstad, utan fån full lön.

2Jn 1:9  Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har både Fadern och Sonen.

2Jn 1:10  Om någon kommer till eder och icke har den läran med sig, så tagen icke emot honom i edra hus, och hälsen honom icke.

2Jn 1:11  Ty den som hälsar honom, han gör sig delaktig i hans onda gärningar.

2Jn 1:12  Jag hade väl mycket annat att skriva till eder, men jag vill icke göra det med papper och bläck. Jag hoppas att i stället få komma till eder och muntligen tala med eder, för att vår glädje skall bliva fullkomlig.

2Jn 1:13  Din utvalda systers barn hälsa dig.

 

2Ti 3:1  This know also, that in the last days perilous times shall come.

 

Gill

 

2 Timothy 3:1

 

This know also,…. That not only men of bad principles and practices are in the churches now, as before described in the preceding chapter, but that in succeeding ages there would be worse men, if possible, and the times would be still worse; this the apostle had, and delivered by a spirit of prophecy, and informed Timothy, and others of it, that he and they might be prepared for such events, and fortified against them:

 

that in the last days perilous times shall come; ”or hard” and difficult times to live in; not by reason of the outward calamities, as badness of trade, scarcity of provisions, the ravages of the sword, &c. but by reason of the wickedness of men, and that not of the profane world, but of professors of religion; for they are the persons afterwards described, who will make the times they live in difficult to others, to live soberly, righteously, and godly; the days will be evil, because of these evil men: or they will be ”troublesome” times, very afflicting and distressing to pious minds; as the places and times, and men and customs of them were to Lot, David, Isaiah, and others: and also ”dangerous” ones to the souls of men; who will be beguiled by their fair speeches, and specious pretences, to follow their pernicious ways, which will bring destruction upon them; their doctrines will eat as a gangrene, and their evil communications will corrupt good manners, before observed. And these times will be ”in the last days” of the apostolic age, and onward to the end of the world: the Jews generally understand by this phrase, when used in the Old Testament, the days of the Messiah; and which are the last days of the world, in comparison of the times before the law, from Adam to Moses, and under the law, from thence to Christ; and even in the times of the apostles, at least towards the close of them, great numbers of men rose up under the Christian name, to whom the following characters well agree, as the Gnostics, and others; and who paved the way for the man of sin, the Romish antichrist, whose priests and votaries are here likewise described to the life: so that these last days may take in the general defection and apostasy of the church of Rome, as well as those times, which followed the apostles, and those which will usher in the second coming of Christ.

The Ethiopic version renders it, ”in the latter days will come an evil, or bad year”.

 

Barnes

 

2 Timothy 3:1

 

This know also – The “object” of this reference to the perilous times which were to occur, was evidently to show the necessity of using every precaution to preserve the purity of the church, from the fact that such sad scenes were to open upon it. The apostle had dwelt upon this subject in his First Epistle to Timothy 2 Tim. 4, but its importance leads him to advert to it again.

In the last days – Under the gospel dispensation; some time in that period during which the affairs of the world will be closed up; see the 1Ti_4:1 note, and Heb_1:2 note.

Perilous times shall come – Times of danger, of persecution, and of trial. On the general meaning of this passage, and the general characteristics of those times, the reader may consult the 2Th_2:1-12 notes, and 1Ti_4:1-3 notes. There can be no doubt that in all these passages the apostle refers to the same events.

 

2Ti 3:2  For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

 

2Ti 3:3  Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,

2Ti 3:4  Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;

2Ti 3:5  Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

2Ti 3:6  For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,

2Ti 3:7  Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.

2Ti 3:8  Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.

2Ti 3:9  But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was.

2Ti 3:10  But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,

2Ti 3:11  Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of them all the Lord delivered me.

2Ti 3:12  Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.

2Ti 3:13  But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.

2Ti 3:14  But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them;

2Ti 3:15  And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.

2Ti 3:16  All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

2Ti 3:17  That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

 

Ecumenism: The Gospel Betrayed

 

 Condensed from ”The Berean Call”, Dave Hunt, May, 1994

 

http://www.cephasministry.com/davehunt.html

 

The document, ”Catholics and Evangelicals Together: The Christian Mission in the 3rd. Millennium” claims that all Catholics are Christian, hold the same faith as evangelicals, and are our ”brothers and sisters in Christ”. If so, then the Reformation was a tragic mistake which we all must denounce.

 

For 1000 years before the Reformation there were always groups of evangelical Christians outside the Catholic Church, millions of whom were slaughtered for obeying Scripture instead of Rome. Through the example of these Vaudois, Albigenses, Waldenses and other early evangelicals, and from the Bibles they preserved, a few Roman Catholic priests and monks realized that their Church didn’t preach the truth and that they and their fellow Catholics were not saved, but lost. They began preaching salvation by grace through faith instead of Catholicism’s false gospel of sacramental rituals and works. For this they were excommunicated and untold thousands more were martyred.

 

Such is the heritage of today’s evangelicals, which this document now rejects. We are asked to believe that the Reformers were deluded, that like all active Catholics today they were saved and didn’t know it. Already the declaration is being translated into Spanish, Polish. Portuguese and Russian for circulation throughout Latin America and Eastern Europe. Soon it will have a revolutionary impact worldwide.

 

In a survey of thousands of Catholics who were saved and left that Church, ”not one” ever heard the true gospel. ”Nor one” was saved by being a Catholic, but by believing a gospel that was anathema to Catholics. Knowing that these millions of Catholics are lost, causes evangelicals to work day and night to bring them the gospel.

 

And now we are asked to refrain from sharing the gospel with those who desperately need it and to assume them already saved, when their own doctrines forbid this assurance. It is outrageous that leading evangelicals have placed nearly 25% of the world’s population off limits to evangelization. Missionaries must now leave Catholic countries such as Spain, Italy and those in Latin America. Such is the tragic implication of this document.

 urches

 The Berean call

 PO Box 7019

 Bend, Oregon 97708

 

 

Yonggi Cho member of World Council of Churches

 

http://www.oikoumene.org/en/member-churches/regions/asia/south-korea.html?print=1_%22%20onfocus%3D%22blurLink%28thi

 

Paul (David) Yonggi Cho

General Teachings/Activities 


Read more at:

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/exposes/cho/general.htm

 

” –  Paul Yonggi Cho is the ”pastor” of the world’s largest Protestant church (Assemblies of God), the 850,000-member Yoido Full Gospel Church in Seoul, South Korea. (The 11/92 Charisma reports that, after a family spat, Paul Yonggi Cho changed his name to ”David.”) Cho’s teachings are an idolatrous mix of a little Biblical teaching with a lot of occult healing, prophesying, visualization, sorcery, and pagan mind techniques.Cho teaches that Christians can get anything they want by calling upon the spirit world in the ”fourth dimension” and envisioning (visualizing) their felt needs, no matter how crass and gross. Cho teaches that positive thinking, positive speaking, and positive visualization are the keys to success, and that anyone can literally ”incubate” and give birth to physical reality by creating a vivid image in his or her mind and focusing upon it.David Cloud visited the Yoido Full Gospel Church in November of 2003, and filed this report:

 

”They claim that they have 850,000 members, but I believe that is a vast exaggeration. They have seven services on Sunday, and the auditorium seats about 14,000. It was full the two services I attended, but even so, that is not anything like 850,000 — even adding the other places where they have services. It is a charismatic church and they have a lot of false doctrine, which is very sad, considering the vast number of people that they are leading astray. ”


more reading

 

http://www.apologeticsindex.org/r01.html

 

” In the February 1995 edition of Alpha, in an article entitled, ”God as servant, Man as God”, Charles Strohmer criticised David Yonggi Cho’s ”faith incubation” process, along with similar techniques of other ”Faith Movement” proponents such as Kenneth Hagin, Agnes Sanford, Kenneth Copeland and Maurice Cerullo, as a clear departure from the true gospel.>

 

Michael Horton, writing in Power Religion, castigates Robert Schuller’s forward to Yonggi Cho’s Fourth Dimension arguing that it is a blend of ”psychology, magic and religion” (p.327). John MacArthur, is equally forthright. In Charismatic Chaos, he asserts that Cho’s ideas are ”rooted in Buddhist and occult teachings” (p.149). These are all well-informed criticisms of David Yonggi Cho’s teaching, that cannot be ignored or swept under the carpet.

 

http://falseteachersexposed.blogspot.se/2007/01/paul-david-yonggi-cho.html

 

By Peter Masters

 

” He frankly admits that it is a ”Christianized” version of precisely the same methods practiced by Buddhists, exponents of yoga, and the followers of other pagan, mystical and occult systems. The only difference is that their fourth-dimensional power receives co-operation from the devil, while that of Christians supposedly receives help from the Holy Spirit. He says that so long as we keep our minds from foolish and wrong ideas, we shall keep the canvas of our imagination clean for the Holy Spirit to paint on it the things we are to have. In other words, direct guidance from God will come right into our minds. ”

 

” Paul Yonggi Cho teaches that all Christians should aim to prosper in body, soul and spirit, and their success and failure in this is due entirely to their success or failure in visualizing. He writes that his church members have so proved these principles of success that there have been no bankruptcies in his church, and the membership has undertaken the largest and most expensive church-building program in all history.

 

However, one cannot always take Pastor Cho’s claims very seriously, for elsewhere he writes of how his own bankruptcy was all but inevitable, and how he stood on the very verge of suicide through the near failure of his church-building project. In the end he was only saved by church members taking such sympathetic action that many sold their homes and most precious possessions to bail him out.

 

Needless to say, when we come to the Bible we cannot find any of these instructions or ideas. We look in vain for any advice about visualizing, incubating, imagining, or any other technique of sorcery or will-power designed to dominate God and to take away His sovereignty over the lives of His people. In the Bible we find that even an apostle like Paul is obliged to ask God in a humble, dependent way if he might be enabled to visit the people of a certain church–subject to the will of God.

 

” Korea has also for centuries been heavily influenced by Buddhism, particularly the form already mentioned which places great stress on healing and divining. It is taught that people do not need to be in bondage to their circumstances; they can, by right attitudes, by concentration, and by uniting with the eternal realm, get above suffering and sickness. The religious disposition of the Koreans is both harnessed and exploited by the ”Christianity” of Paul Yonggi Cho in his blatant mix of sorcery, mind-over-matter, self-interest, Sinkyo, Japanese Buddhism and Christianity. But to mix pagan ideas and practices with the pure religion of Christ is condemned in Scripture as the heinous sin of idolatry. It is a marriage of Christianity and the occult, and is forbidden by God — ”What communion hath light with darkness? And–What agreement hath the temple of God with idols?” ”


Inlagt av Leif Berg

Annonser

Publicerat på 27 maj, 2013, i Ekumenisk/karismatisk förförelse, En öppen Bibel, Karismatisk förförelse, Okategoriserade. Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: